ĐỐI TÁC

Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác xúc tiến thương mại với các đối tác:

- Công ty OGI Services, có trụ sở tại 1750 Tysons, Boulevard Suite 1500 McLean, VA 22102, USA;

- Công ty Marine Propulsion Products Ltd, có trụ sở tại 4a De Grey Square, Colchester, Essex, CO45 5 YQ, UK;

- Công ty Industrial Bay International Ltd, có trụ sở tại 385 Dundas St N. Cambridge, Ontario, Canada;

- Công ty SM Solution Ltd, có trụ sở tại 509 Venture-Tower, Mora-ro 22, Busan, Korea (46918);

 Công ty CP Hạ Long Group - Nhà máy sản xuất bao bì Hoàng Gia (link);

- Công ty CP Cung ứng Hàng hải Vịnh Hạ Long;

- Công ty TNHH Cơ khí thủy Đức Thịnh - Sản phẩm cơ khí (link);

- Công ty CP Công nghệ ECO;

- Công ty CP Cung ứng hàng hải Cái Lân;

- Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo ISO Solutions (link);

- Công ty TNHH Phát triển công nghệ môi trường xanh;

- Các đối tác khác;

Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam

Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam

Điện thoại: (+84) 386 111 888

Whatsapp: +84 98 673 45 56

Email: xuctienkinhdoanhvietnam @ gmail

Email: Promotionvietnam1219 @ gmail

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN KINH DOANH VIỆT NAM
  • Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam
  • Tel: (+84) 386 111 888
  • Whatsapp: +84 98 673 45 56
  • Email: xuctienkinhdoanhvietnam@gmail.com promotionvietnam1219@gmail.com
  • Online: 2

    Total: 6686

Vị trí