CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN KINH DOANH VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam

Văn phòng : Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam

Điện thoại : (+84) 986 734 556

Whatsapp: +84 98 673 45 56

Hotline tư vấn : (+84) 386 111 888

Website: promotionvietnam.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN KINH DOANH VIỆT NAM
  • Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam
  • Tel: (+84) 986 734 556
  • Whatsapp: +84 98 673 45 56
  • Email: doanvu@promotionvietnam.vn vmdoan.hlsy@gmail.com
  • Online: 2

    Total: 10922

Vị trí