Kết nối đầu tư

Kết nối đầu tư

Kết nối với các nhà đầu tư quốc tế

Kết nối với các nhà đầu tư quốc tế

25-03-2020 08:02:32
Kết nối đầu tư Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN KINH DOANH VIỆT NAM
  • Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam
  • Tel: (+84) 386 111 888
  • Whatsapp: +84 98 673 45 56
  • Email: xuctienkinhdoanhvietnam@gmail.com promotionvietnam1219@gmail.com
  • Online: 1

    Total: 6686

Vị trí