Sản phẩm xúc tiến xuất khẩu

Sản phẩm xúc tiến xuất khẩu

Các sản phẩm Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam đang hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu:

Hộp carton;

- Sản phẩm cơ khí;

- Sản phẩm khác;

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN KINH DOANH VIỆT NAM
  • Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam
  • Tel: (+84) 386 111 888
  • Whatsapp: +84 98 673 45 56
  • Email: xuctienkinhdoanhvietnam@gmail.com promotionvietnam1219@gmail.com
  • Online: 1

    Total: 6686

Vị trí