Thành viên CanCham

Thành viên CanCham

Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam là thành viên của Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham). Với tư cách thành viên CanCham, Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam có thể quảng bá sản phẩm của các công ty Việt Nam đến với cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng Canada.

Xem thông tin của Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam trên trang web của Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam:  https://canchamvietnam.org/index.php/nifty_organizations/vietnam-trade-promotion-company;

Sẵn sàng để kết nối!

CÔNG TY CP XÚC TIẾN KINH DOANH VIỆT NAM

 • Số 5 - Tổ 38 - Khu 4 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quàng Ninh - Việt Nam
 • Tel: (+84) 386 111 888
 • Whatsapp: +84 98 673 45 56
 • Email: xuctienkinhdoanhvietnam@gmail.com; promotionvietnam1219@gmail.com

 

VIETNAM SHIPBUILDING CONSULTING & TRADE PROMOTION LTD.
 • No.5 - Team 38 - Zone 4 - Ha Khau Ward - Halong City - Quang Ninh Province - Vietnam
 • Tel: (+84) 986 7 34556
 • Whatsapp: +84 98 673 45 56
 • Email: doanvu@promotionvietnam.vn vmdoan.hlsy@gmail.com
 • Online: 2

  Total: 15444

Location